Westlandse scholen, bso’s en Westland Cultuurweb bieden kunsteducatie voor kinderen!

Gepubliceerd op maandag 20 april 2015

Na de zomervakantie start in acht kernen in Gemeente Westland nieuw aanbod van leuke en leerzame kunst- en cultuurcursussen voor kinderen. Op initiatief van Westland Cultuurweb en in samenwerking met veertien basisscholen en drie organisaties van buitenschoolse opvang kunnen kinderen uit het basisonderwijs na schooltijd óp school deelnemen aan goede lessen beeldende kunst, dans, theater, media en muziek.

De naschoolse cursussen worden verzorgd door professionele docenten uit de gemeente Westland. Maar liefst 20 aanbieders hebben zich bij Westland Cultuurweb gemeld om aanbod te verzorgen. Doelstelling is dat kinderen dicht bij huis kunnen kennismaken met kwalitatief goed aanbod van kunsteducatie. De cursussen vinden daarom plaats in en rond de brede schoolgebouwen en sluiten aan op de schooltijden. Door ondersteuning van Westland Cultuurweb kunnen de cursussen zeer laagdrempelig worden aangeboden. Voor een cursusblok van zes lessen betalen ouders of verzorgers slechts 20 euro. Het schooljaar 2015-2016 is voor de diverse partners een pilotjaar om te ervaren hoe het aanbod daarna kan worden voortgezet.

Overweldigende belangstelling
Eind vorig jaar heeft Westland Cultuurweb het basisonderwijs benaderd om deze pilots te starten. De belangstelling van de scholen was zó overweldigend dat vanaf september pilots kunnen starten in Naaldwijk, Monster, Honselersdijk, Maasdijk, Wateringen, Poeldijk, ’s Gravenzande en Kwintsheul. In sommige kernen vind het aanbod op één school plaats en in andere kernen in samenwerking tussen verschillende scholen. Wanneer de cursussen een succes worden kunnen in dit eerste pilotjaar maar liefst 700 leerlingen meedoen. Bedoeling is de pilots in seizoen 2015-2016 uit te breiden naar meer scholen in het Westland.

Kwalitatief aanbod en spelplezier op alle niveaus
Dit buitenschoolse aanbod maakt deel uit van het beleid dat door Westland Cultuurweb voor kunst- en cultuureducatie in de gemeente Westland is uitgezet. Binnenschools gaan volgend jaar tussen de 20 en 25 scholen aan de slag met de leerlijnen cultuureducatie met de titel Kunstkracht 10. Daarnaast zorgt Westland Cultuurweb voor inkoop van educatie voor kinderen die zich in hun vrije tijd willen verdiepen in (pop)muziek, theater, beeldende kunst en dans. Op dit moment is Westland Cultuurweb in onderhandeling met diverse aanbieders om dit aanbod te verzorgen. Zo is er straks voor jongeren tot 21 jaar op allerlei niveaus goede kunsteducatie in de gemeente voorhanden. En niet minder belangrijk: veel kunstplezier!