Netwerkbijeenkomst School Cultuur 18 februari

Gepubliceerd op dinsdag 6 januari 2015

Westland Cultuurweb organiseert een netwerkbijeenkomst School-Cultuur op woensdag 18 februari 2015 van 15.30 tot 18.00 uur. Deze bijeenkomst is speciaal voor de basisscholen en culturele organisaties die gevestigd en/of actief zijn in de kernen Poeldijk, Monster en Ter Heijde.

Zoals u bekend is, loopt van 2013 t/m 2016 de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit in Westland'. Belangrijke activiteiten binnen deze regeling zijn de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen/lesaanbod voor de basisscholen, het in samenwerking met het culturele veld ontwikkelen van passend cultuureducatie-aanbod en het versterken van de relatie van de scholen met hun directe, culturele omgeving.

Doel van de bijeenkomst: door elkaar te ontmoeten kunnen scholen en culturele organisaties/kunstenaars rechtstreeks en tijdig met elkaar in gesprek gaan over elkaars (jaar)programma en aanbod.

Programma
Tijdens de bijeenkomst vertellen wij over de ontwikkelde (en te ontwikkelen) leerlijnen, hoe de implementatie vorm kan krijgen en hoe culturele organisaties daarin kunnen deelnemen of op aansluiten (binnen de leerlijn of met extern aanbod). Daarna zal leerkracht en intern cultuurcoördinator Karen Baars van de Willemsschool in Monster een presentatie geven over de ervaringen als pilotschool met het leerlijnprogramma Kunstkracht 10. Vervolgens is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en informatie uit te wisselen tijdens de speeddate-sessies tussen de aanwezige scholen en culturele organisaties/ondernemers. Breng hiervoor ook eventueel bestaand informatiemateriaal mee om te kunnen overhandigen!

Datum: woensdag 18 februari 2015
Locatie: OBS de Willemsschool, Zilvermeeuwstraat 1 in Monster

15.30 uur:                               Inloop met koffie en thee
16.00 – 16.30 uur:                Presentaties door Westland Cultuurweb en de Willemsschool
16.30 – 17.30 uur:                 Speeddaten
17.30 – 18.00 uur:                Afsluitend drankje


Wilt u zo vriendelijk zijn om uw aanmelding uiterlijk vrijdag 13 februari door te geven aan info@westlandcultuurweb.nl? Heeft u vragen, laat het ons weten!