Westland Cultuurweb gaat muziekverenigingen ondersteunen

Gepubliceerd op vrijdag 19 september 2014

Op 17 september jongstleden vond een vergadering plaats tussen de Westlandse muziekverenigingen en Westland Cultuurweb. Bedoeling is de komende tijd een impuls te geven aan buiten- en binnenschoolse educatie. De onderwerpen die werden besproken waren onder andere de volgende:

De visie van Westland Cultuurweb is dat buitenschoolse educatie niet alleen ondersteund zou moeten worden bij de lessen, maar ook bij het samenspel en het optreden. Dit gebeurt nu bij de muziekverenigingen niet. De inkoop van educatie gaat volledig naar de lessen en de verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de orkesten, het samenspel en de optredens. Westland Cultuurweb gaat met alle verenigingen bekijken of voor het samenspel en de optredens inhoudelijke ondersteuning in inkoop mogelijk is.

Het is van belang om meer instroom van leerlingen te verzorgen. Hiervoor wordt onder andere een nieuwe cursus bij de verenigingen ontwikkeld. Een laagdrempelige en goedkope orkestklas die de mogelijkheid geeft meerdere instrumenten te leren kennen, samen te spelen en een eerste optreden met het jeugdorkest van de vereniging te geven. Een aantal verenigingen gaat deze orkestklas als pilot in de lente uitproberen. Dit wordt door Westland Cultuurweb financieel ondersteund.

De verenigingen, de WFM (Westlandse Muziekfederatie) en Cultuurweb gaan een gezamenlijke leerlingendag organiseren, waarschijnlijk al in januari. Alle verenigingen zullen hier met hun orkest naartoe komen. Leerlingen krijgen ensemblelessen, workshops en treden op. Daarnaast is er ruimte voor andere activiteiten en belangstellenden zijn aan het eind van de dag welkom. Westland Cultuurweb zal deze leerlingendag financieren.

Westland Cultuurweb gaat met de verenigingen in overleg over deelname aan het binnenschoolse educatieprogramma “Kunstkracht 10”. De bedoeling is dat Westlandse scholen binnen hun leerlijnen muziek ook een aantal lessen toewerken naar een gezamenlijk concert met de harmonie en fanfare. De komende maanden wordt onderzocht welke verenigingen daar interesse in hebben.