Huiskamers gezocht in Wateringen!

Gepubliceerd op donderdag 12 juni 2014

Huiskamers gevraagd voor `een optreden in eigen huis bij maanlicht´

Hoe gastvrij zijn de bewoners van de Oranjewijk in Wateringen?
Na de succesvolle pilots in Naaldwijk en Monster wil de Culturele Raad Monster dit keer een pilot in Wateringen organiseren. Woont u in de Oranjewijk in Wateringen en vindt u het leuk om uw huiskamer op zaterdagavond  13 september 2014 beschikbaar te stellen voor `een optreden in eigen huis ´ tijdens de Moonwalking? Geeft u zich dan op via info@cultureleraadmonster.nl.

Moonwalking is een culturele avondwandeling  die huiskamers  en andere locaties in uw wijk verbindt. Het doel is om cultuur dichter bij de mensen in de wijk te brengen en de mensen in buurt beter te leren kennen. Maar ook eenzaamheid en individualisme tegen te gaan.

Is uw huiskamer groot genoeg voor 10  à 15 personen en vindt u het leuk dat er een lokale ‘artiest’ in uw huis een kort optreden geeft, doet u  dan mee? In huiskamers en andere locaties in de wijk vinden korte optredens (circa 15 minuten) plaats, zoals muziek, poëzie, storytelling, theater en andere kunstvormen door mensen van verenigingen. Kleine groepjes mensen wonen deze optredens bij en op deze avond zijn er 4 à 5 optredens in uw huis. De verschillende huiskamers en andere locaties in de wijk zijn door de wandeling met elkaar verbonden. Alle wijkbewoners, maar ook buitenstaanders kunnen meedoen met het evenement via deelname aan de Moonwalking.

Als dit pilotproject succesvol slaagt, is het de bedoeling dit concept in meerdere wijken in het Westland uit te voeren. Wilt u uw huiskamer beschikbaar stellen op zaterdagavond 13 september 2014 stuur dan voor 31 juli 2014 een e-mail naar info@cultureleraadmonster.nl. Bewoners die hun huiskamer beschikbaar stellen krijgen een financiële vergoeding en stoelen te leen.
.
Zie ook www.cultureleraadmonster.nl