Eerste Westlandse Slagwerkdag

Zondag 15 maart 2015 werd de eerste Westlandse Slagwerkdag onder grote belangstelling bezocht. Foto's Justin Manders

< foto-impressies