Publicaties

Beleidsplan 2021-2024

Westland Cultuurweb is na zes jaar niet meer weg te denken uit de Westlandse cultuur en educatie. We zijn er voor kinderen en jongeren binnen en buiten het onderwijs, opdat zij hun kunstzinnige talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We zijn er voor het Westlandse culturele veld, dat wij ondersteunen, promoten, financieren en helpen met de organisatie van evenementen. En we zijn er voor die inwoners die niet gemakkelijk met cultuur in aanraking komen, zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.  

Onze ambitie: continuรฏteit รฉn vernieuwing

Dat deze resultaten binnen zes jaar zijn bereikt geeft vanzelfsprekend voldoening. Maar het is geenszins reden om achterover te leunen. De resultaten zijn mooi, maar borging vraagt de komende jaren nog aandacht. Een groot deel van het beleidsplan 2021-2024 is gericht op continuรฏteit: we gaan door op de ingeslagen weg en bouwen verder op de stevige basis die de afgelopen jaren is gelegd. Er is echter ook veel te verbeteren รฉn te vernieuwen. Binnen al onze vier werkvelden (onderwijs, buitenschoolse educatie, het culturele veld en het sociaal domein) willen wij een aantal nieuwe uitdagingen aangaan. Deze zijn te lezen in ons beleidsplan 2021-2024.


Klik hier voor het jaarverslag 2020

Klik hier voor het jaarverslag 2019

Klik hier voor het jaarverslag 2018

Klik hier voor het beleidsplan 2017-2020Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht

Klik hier voor het directie-reglement

Klik hier voor de statuten van Westland Cultuurweb


Westland Cultuurweb staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Klik hier voor de verantwoording.