Westland Cultuurweb organiseert zelf een groot aantal cultuurprogramma’s. Zo werken wij intensief samen met het primair, het voortgezet onderwijs en het MBO. Wij organiseren een deel van de Westlandse buitenschoolse lessen voor kinderen en jongeren. En ten slotte hebben wij een aantal mooie kunstprojecten in welzijn en sociaal domein, voor doelgroepen die niet makkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen. Wil je als kunstenaar, kunstdocent of culturele organisatie een bijdrage leveren aan onze activiteiten? Lees hieronder meer over de diverse programma’s en neem contact met ons op als je hiervoor de mogelijkheden wilt bespreken.
Alt tekst hier
Alt tekst hier
Binnen het onderwijs

Cultuurweb is de aanjager van cultuureducatie in het Westlands onderwijs. Voor kunstvakdocenten en cultureel aanbieders zijn er diverse samenwerkingsmogelijkheden in het Westland. We gaan uit van vier domeinen van cultuureducatie:

  • Kunstkracht: in actieve cultuureducatie ontwikkelt het kind zich als maker in de verschillende kunstdisciplines. Aanbieders kunnen in onze leerlijnen lessen verzorgen. Lees meer in deze factsheet.
  • Kunstlokaal: in kleinschalige samenwerkingsprojecten onderzoekt het kind zijn eigen culturele omgeving. Aanbieders kunnen samen met een school een project ontwikkelen. Lees meer in deze factsheet.
  • Kunstpracht: in receptieve cultuureducatie verwondert het kind zich door kunst uit de grote wereld te ontdekken, zowel in musea als in het theater. We selecteren het best passende aanbod, verspreid door het hele land.
  • Kunstkundig: professionalisering van leerkrachten en docenten in cultuureducatie. We huren vakdocenten in als co-teacher, coach of trainer.  
Ben je geïnteresseerd om als cultureel aanbieder een rol te spelen in deze programma’s, neem dan contact op met één van onze cultuurcoaches!

Kunst na School

Rondom meer dan twintig basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs loopt het programma Kunst na School. Dit is een programma van laagdrempelige korte cursussen theater, muziek, dans en beeldende kunst. Kinderen en jongeren volgen de lessen en workshops na schooltijd op hun eigen school. Hiervoor zoeken wij jaarlijks aanbieders die coole en inspirerende ideeën hebben. Wil je aanbieder worden binnen Kunst na School, neem dan contact op met onze cultuurmakelaar Jasmijn.


Kunst en cultuur binnen zorg en welzijn

Kunst en Cultuur voor iedereen! Dat is ons motto. Helaas zijn culturele activiteiten voor veel Westlanders om diverse redenen niet altijd makkelijk bereikbaar. Daarom organiseren wij een aantal culturele welzijnsprojecten. Deze programma’s zijn erop gericht om doelgroepen die niet gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen kwalitatief goede kunst en cultuur te bieden. Zo hebben wij de programma’s Kunstkracht 55+ voor ouderen, PUUR! Cultuur voor mensen met een verstandelijke beperking en CultuurZonderGrenzen.

In al deze programma’s werken wij intensief samen met Westlandse culturele aanbieders die de programma’s verzorgen. Juist de lokale aanbieders zijn volgens ons geschikte partners, omdat die een duurzame relatie met de doelgroepen kunnen opbouwen.

Alt tekst hier