Kunstkundig

Icc'ers : Cultuurprofiel

Lid worden van de landelijke Vereniging CultuurProfielScholen-PO

Sinds 2016 bestaat er een landelijke Vereniging voor CultuurProfielScholen in het primair onderwijs. Lid worden van de vereniging betekent dat je toegang krijgt tot een landelijk netwerk van scholen die een zeer ambitieus cultuureducatieprogramma hebben. Scholen nemen deel aan en dragen bij aan landelijke inspiratiebijeenkomsten met programma's gericht en gebaseerd op hun onderwijs en lespraktijk. Kennisbevordering en expertise worden verkregen door ambitiegesprekken met experts, landelijke en regionale bijeenkomsten en door onderlinge uitwisseling via het VCPS-platform.

Bij het aanmelden voor de landelijke vereniging kan een lokaal steunpunt worden ingezet om te ondersteunen in de aanmeldprocedure. Westland Cultuurweb kan deze rol vervullen voor de Westlandse basisscholen.

Neem voor meer informatie contact op met je cultuurcoach of stuur een e-mail naar info@westlandcultuurweb.nl.

Duur
zelf in te vullen

Voorwaarden

Ondersteuning door Cultuurweb is gratis. De Landelijke Vereniging vraagt €150 voor het visitatiegesprek. Het lidmaatschap zelf bestaat uit een bijdrage per leerling per jaar: €1 voor aspirant-leden, €1,50 voor leden en aspirant-leden speciaal onderwijs en €2,50 voor leden speciaal onderwijs.

Kosten
0.00

Meer informatie
Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.