Kunstkundig

Icc'ers : Leerlijn vakoverstijgend

Taal, rekenen en wereldoriëntatie gekoppeld aan de kunstdisciplines

Tijdens deze training maak je kennis met de basiselementen van de leerlijn vakoverstijgend. Je verkent diverse werkvormen: met beeldende kunst de tafels leren, een zelfgemaakte rap om woorden te onthouden en theatraal de topografie leren. Hiermee stimuleer je de diverse denkstrategieën van leerlingen. Ook voor natuur, aardrijkskunde en geschiedenis zijn er lessen(reeksen) ontwikkeld.

Belangrijk bij de implementatie van de leerlijn is dat de verbinding met de gebruikte taal-, reken- en wereldoriëntatiemethodes. Cultuurweb kan hierbij ondersteuning bieden. Samen zoeken we uit waar de verbindingen liggen en hoe de werkvormen betekenisvol kunnen worden ingezet om de meervoudige intelligenties van jouw leerlingen aan te spreken. 

Neem voor meer informatie contact op met je cultuurcoach of stuur een e-mail naar info@westlandcultuurweb.nl.

Duur
2 uur per training

Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor Kunstkundig-activiteiten vind je hier. Aanmelden voor deze activiteiten betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

De training wordt in overleg met de school op locatie ingepland.

Kosten
0.00

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.