Bevorderen en promoten van de Westlandse koorzang

Westlandse Korenfederatie

De Westlandse Korenfederatie (WKF) is een vereniging van Westlandse koren, die via de WKF met elkaar samenwerken om de koorzang in het Westland te bevorderen en promoten.

De WKF behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten koren en treedt op als aanspreekpunt, spreekbuis en vertegenwoordiger. Tevens coördineert de WKF zoveel mogelijk de activiteiten van de verschillende koren en bevordert zij de diversiteit van koorgezelschappen en koor uitoefeningen in het Westland.

Jaarlijks wordt in overleg vastgesteld welke activiteiten en thema’s (speerpunten) de WKF prioriteit geeft. Voor dit jaar zijn dit de verdere opbouw en ontwikkeling van de vereniging en de promotie van de koorzang in al zijn verschijningsvormen.

De Westlandse Korenfederatie is medio 2011 opgericht en er zijn ongeveer 20 koren van verschillende genres aangesloten.

De Westlandse Korenfederatie is als vertegenwoordiger van de Westlandse koren lid van het Cultureel Platform Westland. Dit orgaan adviseert het college van B&W van de gemeente Westland op het beleidsterrein kunst en cultuur en volgt de uitvoering van het beleidsprogramma nauwgezet. Het Cultureel Platform Westland functioneert tevens voor onderlinge informatie-uitwisseling, afstemming, collectieve promotie en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten van de verschillende kunstdisciplines.

Cursussen

Westlandse Korenfederatie biedt de volgende lessen/workshops in de vrije tijd aan:

  • Muziek - Vocaal - Klassiek
  • Muziek - Vocaal - Lichte muziek
  • Muziek - Vocaal - Musical
  • Muziek - Vocaal - Popkoor
  • Muziek - Anders

Voor deze doelgroep(en):

  • Volwassenen >18 jaar
Contact

Bezoekadres (hoofd)locatie
1e van Reenenstraat 40
2675 ST Honselersdijk

Tel: 0174630992
http://www.westlandsekorenfederatie.nl

Actief in de volgende disciplines

Muziek

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.