Basisreeks - Theater - PO groep 4

Kunstkracht 10

Van wie ben jij er één

Les 1:
De leerlingen warmen zich op door het geluid van de tijdmachine na te bootsen en doen net of ze met de tijdmachine naar verschillende tijdperken vliegen. Daarna leren de leerlingen een tableau te maken van dat tijdsbeeld en leren ze goed te kijken wat er verandert in zo’n tableau. Aan het einde van deze les hebben de leerlingen kennis gemaakt met het begrip ‘tableau vivant’ en hebben zij verschillende tijdsbeelden in een tableau vormgegeven.

Les 2:
De leerlingen spelen eerst een na-aap spel waarbij ze verschillende beroepen nadoen. Daarna worden er Westlandse beroepen en gebruiken uitgebeeld en geraden. Vervolgens worden er een aantal beroepen uitgespeeld waarbij er ook op de sfeer en intentie van het beroep wordt gelet. Tot slot spelen de leerlingen vanuit een Westlandse tekst een klein toneelstukje.

Les 3:
De leerlingen halen aan de hand van foto's van zichzelf en van familieleden en/of kennissen herinneringen op. Deze herinneringen worden uitgespeeld in korte presentaties, waarbij de foto's zowel een begin als een eindbeeld aangeven. De leerlingen spelen dit uit door van het begin- en eindbeeld een tableau te maken en zelf een middenbeeld (ook in tableau) daarbij te verzinnen. Vervolgens spelen zij een korte presentatie van beeld naar beeld. Hierbij leren de leerlingen een duidelijke structuur tussen de tableaus aan te brengen. 

Les 4:
Eerst laten de leerlingen elkaar zien wat ze mee hebben genomen van vroeger van hun familieleden of kennissen. Ze verzinnen bij deze objecten en attributen korte verhaaltjes, waarna ze ook een rol ontwerpen en verder uitdiepen. Deze rollen stellen ze aan elkaar voor door aan de hand van de objecten te laten zien wat voor iemand het was. Tot slot kunnen de leerlingen als voorschot op de volgende les alvast korte situaties verzinnen waarin de rollen duidelijk worden.

Les 5:
Aan het begin van de les spelen de leerlingen alledaagse handelingen uit in een gekozen personage (vanuit de rolbiografie van vorige les). Daarna verzinnen ze in groepjes een scène waarin deze personages voorkomen. Omdat de personages zijn ontstaan vanuit de ‘eigen’ voorwerpen van vroeger, zullen er hopelijk ook Westlandse verhalen kunnen ontstaan. Hierbij komen de vorige lessen samen; de herinneringen en verhalen bij de foto’s (les 3) en de typische Westlandse uitspraken (les 2) worden ook gebruikt. De presentatie begint en eindigt in een tableau vivant.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Theater
Thema Van wie ben jij er één?
Doelgroep PO
Niveau Basisreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

Ideeënlijst met tijdperken en leeftijden (evt. gebaseerd op reeds behandelde onderwerpen bij geschiedenisles)
o Leeftijden: baby, peuter, kleuter, kind van…, tiener, puber, volwassene van…., bejaarde.
o Tijdperken: prehistorie, middeleeuwen, gouden eeuw, renaissance, romantiek, eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog, jaren ’60, jaren ’70, jaren ’80 etcetra.
Beroepenkaartjes (zie website Cultuurweb), aangevuld met beroepen die algemeen in Nederland voorkomen (en daarmee dus ook in het Westland).
Uitsprakenkaartjes (zie website Cultuurweb). Tip ter inspiratie: Het boekje ‘Helemaal Goud’ en ‘Mijn klauwe benne vuil’ staan vol met Westlandse uitspraken.
Formulieren (rolbiografie) waarop de leerlingen de gegevens van hun personages in kunnen vullen (zie website Cultuurweb).
Optioneel: enkele foto’s ter inspiratie (maar laat de leerlingen eerst zelf met beelden uit het verleden komen), een oud fototoestel.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor uw eigen educatieoverzicht of meld u aan.

Meld je aan voor:

CultuurCourant
Nieuwsbrief
Man Vrouw

Doelgroep

Docent / leerkracht
Kunst & cultuurliefhebber
Overige

 

Culturele organisatie
Gemeente / overheid