Verdiepingsreeks - Theater - PO groep 8

Kunstkracht

Unieke voorstelling

Les 1, 2 en 3 (externe lessen):
De extern docent gaat met de leerlingen op zoek naar ‘eigen’ onderwerpen en onderzoekt hoe dat kan worden omgezet naar scènes. En/of: de extern docent gaat met de leerlingen vanuit een bestaande tekst op zoek naar de eigen invulling en maakt met hen scènes.

Les 4 (externe les):
De extern docent gaat met het gemaakte materiaal aan de slag met de montage van scènes tot een geheel dat kan worden gepresenteerd. Daarbij wordt uitgegaan van het materiaal dat in de eerste drie lessen is ontwikkeld. Op basis hiervan gaat de docent met de leerlingen onderzoeken wat een goede volgorde is en welke combinaties kunnen worden gemaakt. Het doel is dat de leerlingen zelf in het onderzoek worden betrokken. Hoewel het uiteindelijke doel een presentatie is, is het proces minstens zo belangrijk. Het vormt de opmaat voor het proces met de leerkracht wanneer ze de eigen eindvoorstelling gaan maken. De beoogde presentatie duurt ongeveer 20 minuten.

Les 5:
Dit is de laatste les waarin de leerlingen aan een publiek van ouders presenteren wat ze in
de afgelopen lessen hebben gemaakt. De scènes die ze hebben gemaakt met de externe docent worden hierin gepresenteerd, niet zozeer als een eindresultaat, maar meer als een tussenfase van het onderzoek dat ze hebben gedaan. Het is de basis van de voorstelling waar ze later aan verder aan gaan werken.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Theater
Thema Unieke voorstelling
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

In te vullen door de professionele aanbieder.

Overige informatie

Les 1 t/m 4 wordt gegeven door een extern docent. Hij gaat met de leerlingen aan de slag rondom het gegeven van de afsluitende musical-toneelvoorstelling. Het zijn losstaande lessen waarin het onderzoek centraal staat – het is juist de bedoeling dingen te onderzoeken, die in het normale repetitieproces niet aan bod komen. Het vormt echt de opmaat naar de voorstelling die ze later met de eigen leerkracht gaan maken. Het leert hen een werkwijze waarin eigen materiaal centraal staat en geeft mogelijk al concreet materiaal waar later op door kan worden gewerkt.
Daarbij kan gekozen worden om te werken vanuit zelf verzonnen materiaal of vanuit de beoogde musical/theatertekst die de school aandraagt. Ook kan er een mix van beiden worden gekozen. In overleg tussen school en extern docent wordt dit vooraf bepaald.
Het eindresultaat is niet een af product, maar het resultaat van een onderzoek van een werkwijze – een presentatie van gemaakt materiaal. De presentatie vindt plaats in de vijfde les, begeleid door de eigen leerkracht.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.