Cultuureducatie in het VO

Sinds 2019 is Cultuurweb actief in het voortgezet onderwijs. Met cultuurcoaches, leernetwerken, talentenjachten en visievorming draagt Cultuurweb bij aan de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor alle Westlandse jongeren. Het programma voor het voorgezet onderwijs wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Westland. Op zoek naar meer informatie? Neem contact op met programmaleider Ilona Rozenboom of cultuurcoach Darila van der Linden.


Cultuurcoaches Darila en Ilona ondersteunen de middelbare scholen bij het versterken van cultuureducatie passend bij hun eigen beleid. Zo wordt ervoor gezorgd dat de aanpak zo goed mogelijk bij de verschillende scholen past. Voor elke school is er een budget beschikbaar om een impuls aan cultuureducatie te geven. Dit kan bijvoorbeeld een studiedag voor het hele team zijn, waarin docenten uit verschillende secties samen vakoverstijgende projecten ontwerpen. Of denk aan het opstarten van een samenwerking met een lokale theater- of muziekschool, waarbij alle leerlingen kennismakingsworkshops krijgen aangeboden en na schooltijd deel kunnen nemen aan een theatergroep op de eigen school. 


Drie keer per jaar organiseren we een leernetwerk, waar de Westlandse kunstvakdocenten, CKV-docenten en cultuurcoördinatoren samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt inspiratie en kennis uitgewisseld en worden nieuwe samenwerkingen gestart. Zodat de scholen niet alleen binnen hun eigen school, maar ook onderling innoveren in cultuureducatie. Eens in het jaar gaan we met z'n allen op excursie naar de landelijke kennisdag van het LKCA. 


Op 1 april 2019 vond de allereerste editie van Spotlight plaats, de talentenjacht die we samen met WestlandTheater De Naald voor de Westlandse middelbare scholen organiseren. Aan deze editie deden maar liefst vijf scholen mee: ISW Gasthuislaan, Hoogeland en Irenestraat en Lentiz Floracollege en Dalton MAVO | Het Groene Lyceum. Elke school koos op eigen wijze een finalist die de school vertegenwoordigde in de finale in het theater. Alle finalisten werden begeleid door een regisseur, die met de deelnemers de puntjes op de i zette. De jury koos uiteindelijk de danseressen van de Dalton Mavo | Het Groene Lyceum uit als de allereerste winnaar!

Spotlight werd in schooljaar 2019-2020 voor de tweede keer georganiseerd. Helaas is de Spotlight finale, die op 6 april 2020 zou plaatsvinden in WestlandTheater De Naald, vanwege de corona-crisis afgelast. De Naald en Cultuurweb hebben in overleg met de deelnemende scholen een online editie gelanceerd. Deze tweede editie is gewonnen door Luna Ebben, leerling van ISW Irenestraat, met haar dans op het nummer Chandelier van Sia. 

In 2020 werken we aan de verdere ontwikkeling van het programma:

  • Met diverse VMBO-scholen vragen we de impuls cultuureducatie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aan. Zo kunnen zij de komende drie jaar grootschalig investeren in de kwaliteit van cultuureducatie door samenwerking met een culturele instelling. Lees hier meer.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst een programma met Kunstpracht-cultuurbelevingen voor het VO te starten.
  • We ontwikkelen een maatwerk begeleidingstraject om VO-scholen te helpen om cultuurbeleid te formuleren.