Enquête Kunst na School

Al sinds 2015 faciliteert en coördineert Westland Cultuurweb het programma Kunst na School. Inmiddels draaien wij het programma met veel succes op 19 Westlandse basisscholen. Kinderen kunnen na schooltijd deelnemen aan een cursus in verschillende disciplines zoals: beeldende kunst, nieuwe media, dans, muziek, theater en musical. Iedere school biedt vier keer per jaar, zes weken lang een cursus aan. 

Westland Cultuurweb wil onderzoeken welke kinderen er deelnemen aan deze lessen en waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. Zie je als ouder Kunst na School als vervanging voor reguliere kunstlessen? Of vind je het juist leuk dat jouw kind kennismaakt met een nieuwe vorm van kunst? Door het invullen van de enquête hoopt Cultuurweb meer inzicht te krijgen over de deelnemers en de motivatie om mee te doen. 

Wij vragen ouders en/of begeleiders deze enquête in te vullen, liefst voor 20 december a.s.

De uitkomst van de enquête delen wij met zowel de scholen als de aanbieders. Er is een mogelijkheid dat wij de enquête volgend jaar nogmaals online plaatsen.