Raad van toezicht

Leden Raad van Toezicht Westland Cultuurweb:


Steffie Michels - voorzitter

Notaris en Partner bij Westland Partners.

Nevenfuncties:

  • Auditor Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Lid Raad van Commissarissen Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost B.V.
  • Lid Verantwoordingsorgaan Notarieel Pensioenfonds


Bart Sosef 

General Manager Biobest Nederland BV.  en actief in sales, marketing en advisering van geïntegreerde gewasbescherming.

Nevenfuncties:

  • Voorzitter IKN Naaldwijk
  • Bestuurslid VNO-NCW Westland-Delfland
  • Lid RvA Patijnenburg


Jan van den Broek

Voorzitter college van bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Westland. Sinds vier jaren werkzaam in het Westland. Daarvoor werkzaam bij een grote Rotterdamse Scholenkoepel.

Stichting Openbaar Onderwijs Westland heeft naast een achttal vestigingen in zeven verschillende kernen van het Westland ook twee scholen in Midden-Delfland.


Sylvia Wiegers

Programmamanager Onderwijs bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Daarnaast lid van de Kwaliteitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie in Amsterdam.


Eric Borggreve

Voorheen directeur/bestuurder Woningcorporatie Naaldwijk, manager Wonen & Zorg Woningcorporatie Vestia.
Actief voor organisaties op het gebied van Wonen, Zorg ,Herbestemming etc.

Nevenfuncties:

  • Culturele Raad Wateringen Kwintsheul
  • Voorzitter Stichting Vrienden van Beukenrode
  • Bestuurscoach Vitis Welzijn/van Poelje Academie


Klik hier voor het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht.