Raad van toezicht

Leden Raad van Toezicht Westland Cultuurweb:


Steffie Michels - voorzitter

Notaris en Partner bij Westland Partners.

Nevenfuncties:

  • Auditor Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Lid Raad van Commissarissen Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost B.V.
  • Lid Verantwoordingsorgaan Notarieel Pensioenfonds


Jan van den Broek

Directeur Bedrijfsvoering bij Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO) te Schiedam en Vlaardingen.


Sylvia Wiegers

Programmamanager Onderwijs bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Daarnaast lid van de Kwaliteitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie in Amsterdam.


Eric Borggreve

Voorheen directeur/bestuurder Woningcorporatie Naaldwijk, manager Wonen & Zorg Woningcorporatie Vestia.
Actief voor organisaties op het gebied van Wonen, Zorg ,Herbestemming etc.

Nevenfuncties:

  • Culturele Raad Wateringen Kwintsheul
  • Voorzitter Stichting Vrienden van Beukenrode
  • Bestuurscoach Vitis Welzijn/van Poelje Academie


Stephan Persoon

Directeur Agium Finance & Control. 


Klik hier voor het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht.