Co-teaching op de Willemsschool

Gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021

In het kader van de extra gelden NPO verzorgt Danielle Batist een dag per week creatieve lessen voor alle leerlingen van de Willemsschool. Samen met cultuurcoach Iris heeft ze een doorgaande leerlijn beeldende kunst op maat ontwikkeld waarbij de leerlingen in elke periode tussen de vakanties nieuwe technieken en creatieve opdrachten aangeboden krijgen. Het ontwikkelen van het creatief proces staat hierbij centraal en het verkennen van nieuwe materialen. Om de twee jaar komen beeldende technieken zoals boetseren, schilderen, tekenen, 3-D construeren en houtbewerking terug. Zo ontstaat er een doorgaande lijn en leren de leerlingen deze technieken steeds verder toe te passen aansluitend bij hun ontwikkelingsniveau.

Cultuurcoach Iris adviseert hierbij in keuzes van technieken, gebruik van materialen en ontwikkelingsniveau, maar kijkt ook samen met de leerkracht naar de concrete invulling van de lessen passend bij de thema’s.

De eerste lesreeks fotografie is ondertussen bijna afgesloten. Sommige leerlingen hadden voor het eerst in hun leven een echte fotocamera in handen, verbaasden zich over de techniek van de camera, keken door de camera ineens heel anders naar hun klasgenoten en de omgeving van school. Van een les portretfotografie tot de school in beeld en op onderzoek in de omgeving. Hierbij komen technieken en perspectieven zoals vogelvlucht, lijnenpatronen en kikvorsperspectief aanbod. Natuurlijk volledig aangepast op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.

Danielle Batist geeft aan dat ze versteld staat van het enthousiasme en de enorme creativiteit van de kinderen die ze in deze eerste lessenreeks al heeft mogen ervaren. Leerlingen die de dagen telden tot het weer dinsdag dus kunstlesdag is en ouders die vertelden dat hun kind thuis in geuren en kleuren vertellen over naar de creatieve lessen.   

Iris zag tijdens de co-teachingslessen jonge leerlingen die zich lastig kunnen concentreren en de taal nog niet eigen zijn, compleet opgaan in de werking van de camera en zich verwonderen hoe de wereld eruit ziet door de camera. Na afloop werd er door een kleuter in de bouwhoek zelfs een fotocamera gemaakt van constructiemateriaal waarmee de omgeving opnieuw ‘gefotografeerd’ werd.

Er wordt al weer reikhalzend uitgekeken naar de volgende creatieve lessenreeks, zowel door juf Danielle als alle leerlingen van de Willemsschool.

Wil je ook een co-teachingstraject op maat op het gebied van bijvoorbeeld beeldend, muziek, dans, theater of muziek? Vraag jouw cultuurcoach om hulp en zij gaat graag op zoek naar een passende invulling en een geschikte co-teacher.