Fonds 1818 steunt jouw project

Gepubliceerd op woensdag 13 oktober 2021

Organiseer je met je koor, muziek, of toneelvereniging een publieksoptreden, of organiseer je met je schilderclub een expositie en kom je geld tekort? Dan heb je kans dat Fonds 1818 je project financieel steunt. 

Aan het indienen van een aanvraag hangen verschillende voorwaarden. Zo is het nodig dat je amateurgezelschap uit minimaal 8 personen bestaat en dat de vereniging of stichting is gevestigd in het werkgebied van Fonds 1818 én ook het optreden of de expositie is binnen het werkgebied van het fonds. Reguliere optredens worden niet ondersteund (met uitzondering van kooroptredens binnen het programma Koren Zingen voor Ouderen.

Daarbuiten steunt Fonds 1818 alleen uitvoeringen of exposities die bijzonder zijn, bijvoorbeeld een jubileumuitvoering in het kader van het lustrum van je vereniging of een bijzonder samenwerkingsproject tussen verschillende amateurverenigingen op maatschappelijk en/of cultureel gebied. Je project kan ook bijzonder zijn als het gericht is op bijzondere (bezoekers)doelgroepen. Denk hierbij aan groepen die vanwege sociale en/of financiële redenen niet zo gauw een concert, optreden of expositie zullen bezoeken.  Ook een festival dat georganiseerd wordt door voornamelijk vrijwilligers, met optredens van lokale muziekverenigingen of bandjes maakt kans op onderstening.

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen kan deelnemen aan amateurkunst en zijn of haar talent daarin kan ontwikkelen. Projecten rondom talentenontwikkeling gericht op kwetsbare groepen die hierbij drempels ervaren, kunnen ook terecht bij Fonds 1818. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet zo’n project uit meerdere bijeenkomsten bestaan, waarbij ontmoeten en samen beleven met andere amateurs centraal staat.

Tenslotte, gezamenlijke kunstbeoefening draagt bij aan versterking van sociale verbanden. Amateurkunst floreert bij de beschikbaarheid van voldoende goed geoutilleerde oefenruimtes en podiumfaciliteiten. Fonds 1818 kan bijdragen aan investeringen in multifunctionele podia en oefenruimtes die breed toegankelijk zijn en waar verschillende amateurverenigingen oefenen en elkaar treffen.

Voor meer informatie en voor het indienen van een aanvraag kun je terecht op de website van Fonds 1818. Neem bij vragen vooraf contact op met de projectadviseur van Fonds 1818 voor Westland Margreet Aantjes-Cozijnsen. Je kunt haar bereiken via aantjes@fonds1818.nl of 06 868 044 66 (ma-di).