Vier domeinen van cultuureducatie in het VO

Gepubliceerd op maandag 11 oktober 2021

Met succes werkt Cultuurweb vanuit vier domeinen in het PO om cultuureducatie en -beleid te ondersteunen. Zo doen dit jaar 37 scholen mee aan het domein Kunstpracht! Voor het VO wil Cultuurweb deze vier domeinen ook stap voor stap ontwikkelen door dit schooljaar te beginnen met de pilot Kunstpracht VO. Wat zijn die vier domeinen en wat kan je er mee op jouw school?

De domeinen zijn: Kunstkracht, Kunstpracht, Kunstlokaal en Kunstkundig.

Kunstkracht gaat over actieve cultuureducatie: zelf maken in muziek, theater, dans, beeldende kunst, teksten of media. Kernwoorden daarbij zijn: creatief proces, creëren, experimenteren, vaardigheden, doorlopende leerlijn. Denk hierbij aan vakoverstijgende projecten of inzet van andere kunstdisciplines, dan die er al zijn op jouw school, tijdens workshopdagen.

Kunstpracht gaat over het beleven van professionele kunsten, zoals voorstellingen en museumbezoeken. Kernwoorden zijn: verwondering, kunstbeleving, ontdekken, receptieve cultuureducatie. Dit kan je bijvoorbeeld doen door het bezoeken van een voorstelling of een museum.

Kunstlokaal gaat over het ontdekken van je eigen culturele omgeving: van erfgoed op straat tot de muziekschool om de hoek. Kernwoorden zijn: verbinding, deelnemer zijn, ergens bij horen, erfgoed, nieuwsgierigheid. Door bijvoorbeeld met een lokale kunstaanbieder zelf projecten te ontwerpen en uit te voeren.

Kunstkundig gaat over professionalisering, zodat je beter cultuureducatie (vorm) kunt geven, in uitvoering en beleid. Kernwoorden zijn: professionalisering, eigen vaardigheden, kwaliteit, netwerk, inspiratie. Dit kun je onder andere doen door deelname aan het leernetwerk of door teamtrainingen te organiseren.

Tijdens het leernetwerk op 7 oktober 2021 kwamen deze domeinen uitgebreid aan bod. Onze cultuurcoaches bezoeken de scholen om te bespreken welk(e) domein(en) voor jouw school interessant zijn.

Voor meer informatie of een afspraak kan je contact opnemen met cultuurcoaches Ilona en Bernadette.