Cultuurbeleid: daar begint het mee

Gepubliceerd op donderdag 11 februari 2021

Docenten in het voortgezet onderwijs zijn vaak pioniers die er lol aan beleven om hun lessen zo interessant mogelijk te maken en uit een oneindige bron van creativiteit ideeën te putten. Om ervoor te zorgen dat er een éénduidige visie binnen de school bestaat en er genoeg draagvlak is voor het uitdragen hiervan, is het zinnig om als school een cultuurbeleidsplan te hebben liggen. 

Hierin wordt vastgelegd wat de plannen zijn voor de korte- en lange termijn. Wat staat er altijd al op de lijst om te ontwikkelen? Hoe kan er met het reeds aanwezige aanbod worden aangesloten op de belevingswereld van de leerlingen? Hoe sluiten vakken binnen diverse leerjaren op elkaar aan? De interne cultuurcoördinator, kunstvakdocenten en directie zorgen er samen voor dat zij richting bepalen binnen het aanbod van culturele- en kunstzinnige activiteiten en kunnen elkaar scherp houden bij het uitvoeren van deze plannen. Essentieel is de cruciale rol die de leerling speelt in het cultuurbeleidsplan. Wat heeft deze generatie nodig om te bouwen aan een toekomst en hoe sluit het cultuurbeleid van jouw school hierbij aan?

Verschillen in leerjaren, onder-, midden-, en bovenbouw maar ook verschil in leerniveaus, expertise van kunstvakdocenten en overtuigingen kunnen leiden tot een potpourri van activiteiten in het vaste programma, sporadische uitjes en een onsamenhangend programma. Als hierbij bewust voor enthousiaste chaos wordt gekozen dan is er niets aan de hand. Echter mist er helaas vaak overzicht en een gevoel van voldoening.

Zoals het opzetten van cultuurbeleid in het PO met behulp van Cultuurweb al veelvuldig wordt uitgevoerd, zo maakt Cultuurweb sprongen om in het VO hetzelfde doel te bereiken. Bij het opzetten van cultuurbeleid gaan twee belangrijke zaken hand in hand. Enerzijds betreft dit eigen maken en bewust worden van de rol en taken van interncultuurcoördinator (icc’er). Anderzijds betreft dit het schrijven van een cultuurbeleidsplan waarbij een visie op kunst- en cultuureducatie geformuleerd/vast gelegd wordt en waarbij vanuit een heldere beginsituatie actiepunten op papier worden gezet om bij de gewenste situatie te komen op korte en lange termijn. Hiervoor hebben we een maatwerk begeleidingstraject ontwikkeld, waarin je in zo’n zeven sessies in een half jaar wordt begeleid door een cultuurcoach van Cultuurweb. Dit traject wordt vanuit een ondersteunende en adviserende rol begeleid door een cultuurcoach van Cultuurweb.

Wil je als directeur grip krijgen op het uitdragen van de cultuurvisie van de school en de neuzen dezelfde kant op krijgen? En hoe zal het zijn om de komende jaren terug te kunnen vallen op een plan dat de icc’er vormgegeven heeft, in samenspraak met collega’s en directie?

Een cultuurbeleidsplan geeft, naast inhoudelijke richting, ook rust. Iedereen weet hierdoor waar hij/zij de komende jaren naar toe werkt. Juist dan ontstaat de lucht om kritisch te ervaren hoe kunst & cultuur een plaats heeft in de school en welke discipline of activiteit er extra aandacht verdient.

Omdat de beginsituatie per school zal verschillen, wordt in samenspraak met de school besproken wat er precies nodig is om het einddoel te bereiken en wat de exacte duur van het traject zal zijn. Het traject biedt in ieder geval de volgende mogelijkheden:

 • Richting bepalen in kunst- en cultuureducatie op school.
 • Tijd nemen om een sterke basis voor kunst- en cultuurbeleid te leggen.
 • Een overzichtelijk en haalbaar plan voor de school.
 • Een gemeenschappelijke visie vormen.
 • Het reflecteren op- en aanscherpen van het huidige beleidsplan.
 • De schoolvisie en de visie op cultuur- en kunsteducatie op elkaar laten aansluiten.
 • Draagvlak in de school creëren voor kunst en cultuur vanuit een helder plan.
 • Aandacht besteden aan professionalisering binnen het personeel.
 • De positie van de icc’er versterken.
 • Structuur scheppen binnen het aanbod van kunstzinnige en culturele activiteiten.
 • Aanwezige disciplines en eventuele leerlijnen binnen de school onder de loep nemen.

Heb je behoefte aan een éénduidiger beleid, aan structuur en vind je het fijn om efficiënt te kunnen bouwen met- en op jouw collega’s? Dan is dit maatwerktraject perfect voor jou! Mail Wieteke gerust voor meer informatie op wgeertsma@westlandcultuurweb.nl.