Kunstkracht 55+

Op zoek naar verborgen talent


Kunstkracht 55+ is een programma dat sinds 2016 actieve kunstbeoefening (maken en doen) biedt aan  ouderen in de Westlandse woonzorgcentra. Inmiddels is het aanbod sterk gegroeid en zeer divers! Denk hierbij aan lessen in dans, theater, muziek, beeldende kunst, zang, fotografie en literatuur. Onder begeleiding van professionele Westlandse kunstenaars (her)ontdekken de deelnemers hun creativiteit en talent, en verbazen zich vaak over hun eigen kwaliteiten. Maar dat niet alleen. Kunstkracht 55+ zorgt voor ontmoeting en staat voor plezier, enthousiasme en trots.

Het doel van Kunstkracht 55+ is:
“Het ontwikkelen van een duurzaam aanbod van kwalitatieve kunstparticipatie voor ouderen, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de ouderen en de kunstenaar om de hoek”.

Wat maakt Kunstkracht 55+ tot een succes? 
Inmiddels doen alle Westlandse woonzorgcentra van Pieter van Foreest en Careyn, enkele locaties voor dagbesteding en het verpleeghuis Huize Dijckwegh mee. Er zijn vier belangrijke pijlers als basis voor de lessen, die in projectvorm worden opgezet:
- Wij werken met kunstenaars en culturele organisaties uit Westland. Oftewel we halen de directe omgeving naar binnen. Dat ‘lokale gevoel’ zie je terug in de betrokkenheid van de vakdocenten en het contact met de deelnemers. Het maakt een duurzame samenwerking ook eenvoudiger. Projecten kunnen worden herhaald en de woonzorglocaties weten kunstenaars makkelijker opnieuw te vinden;
- Het creatieve proces en de artistieke ontwikkeling bij de oudere deelnemers staat centraal. Zij worden uitgedaagd om actief mee te doen en het uiterste uit zichzelf te halen. Waar mogelijk worden de projecten feestelijk afgesloten, met een expositie of een kleine demonstratie of optreden. Iedereen is hierbij welkom, van familie tot omwonenden.
- De inhoud van de lessen wordt altijd aangepast aan de doelgroep. De doelgroep van ouderen is immers zeer divers en daarnaast is iedereen individu met eigen mogelijkheden. De kunstvakdocent gaat altijd eerst op bezoek bij de betrokken activiteitenbegeleider en maakt kennis met de deelnemers. Westland Cultuurweb is daar altijd bij aanwezig. Zo maken we wensen inzichtelijk en kunnen we op maat de projecten vorm geven.
- Iedereen brengt zijn of haar eigen expertise mee: de activiteitenbegeleiders kennen de deelnemers, kunstvakdocenten zorgen voor de didactische en artistieke invulling en medewerkers van Westland Cultuurweb hebben kennis van het culturele veld en leggen verbindingen.

Blik op de toekomst
Naast de projecten voor ouderen binnen de woonzorglocaties, wordt er vanaf 2020 ook gewerkt aan projecten voor thuiswonende ouderen. Ook hier is het uitgangspunt om actieve kunstparticipatie aan te bieden, in wijkcentra of culturele locaties bij hen in de buurt. Hiervoor is nauwe samenwerking gezocht met Vitis en De Vereeniging. Ook het bedrijfsleven toont zich heel betrokken. Niet alleen door middel van financiële ondersteuning maar ook door hun locatie beschikbaar te stellen en medewerkers te motiveren om mee toe doen en tegelijkertijd een ouder iemand te begeleiden.

In 2020 beginnen we met drie pilots. Deze pilots zijn gericht op verbinding, elk met een eigen invalshoek en een actief kunstproject als uiteindelijk doel. Elke pilot heeft een andere leervraag. Bedoeling is dat met de opgedane ervaringen de basis gelegd wordt om het programma in de twee jaren daarna net zo succesvol uit te bouwen als de projecten in de woonzorgcentra.

Deskundigheidsbevordering
Om de kwaliteit en continuïteit van Kunstkracht 55+ te waarborgen, hebben wij naast de projecten een uitgebreid onderdeel voor borging en deskundigheidsbevordering. Zo vinden scholingsactiviteiten plaats voor activiteitenbegeleiders en kunstvakdocenten, bijvoorbeeld over het dementie. Ook geven de kunstvakdocenten regelmatig inspirerende workshops aan de activiteitenbegeleiders waardoor zij tussen de projecten door ook zelf met de bewoners kunstzinnige activiteiten kunnen ondernemen.


Wil je kennismaken met de kunstvakdocenten van Kunstkracht 55 +, ze stellen zich hier voor. Werk je in een woonzorgcentrum en wil je meer weten over onze projecten, ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij één van de lopende projecten. Om op de hoogte te blijven van het programma schrijf je je hier in voor onze nieuwsbrief.

Meer informatie
Heb je interesse in meer informatie over ons programma, we staan je graag te woord.

- Neem contact op met Wendy van Es via wendyvanes@westlandcultuurweb.nl voor vragen over beleid en de inhoud van het programma Kunstkracht 55+

- Neem contact op met Ines van der Drift via ivanderdrift@westlandcultuurweb.nl voor vragen over lopende projecten en mogelijkheden.


Foto's en filmpjes

Online aanbod in corona tijd


Kunstkracht 55+ wordt mogelijk gemaakt door Careyn, Pieter van Foreest, Huize Dijckwegh, Vitis Welzijn, De Vereeniging, Gemeente Westland, Certhon, Fonds 1818, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en Best Fresh Foundation.